Church

Animatori

Pomoći mladima u rastu u vjeri, konkretnom angažmanu na župama, formirati ih…velika je želja naših biskupa i svećenika koji gledaju na nas mlade s velikom brigom i nadom naše Crkve i naroda, a potrebe mladih su velike. Već dva mjeseca nakon otvorenja Ureda za mlade HBK u studenom 2002. krenuo je pilot-projekt “Mladi za mlade” u Požeškoj biskupiji koji je uspješno završio u srpnju 2003.

Mladi animatori

Od tada pilot projekt je izrastao u Program Mladi za mlade i sadrži sljedeće:

Projekt je proizašao iz puno molitve, iskustva (i međunarodnog), susreta, timskog rada, istraživanja, proučavanja…a zove se “Mladi za mlade” jer su upravo mladi oni koji vode ovaj Program uz svesrdnu podršku i konstantnu prisutnost i pomoć biskupa, svećenika i časnih sestara te je također i usmjeren mladima.

Do danas je u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji ovaj projekt proveden 2002./03., 2005./06., 2007./08. (za Srijemski dio tadašnje biskupije), 2009./10., 2010./11, 2012./13., 2014./15 godine.

Plan i program temeljne formacije za animatore “mladi za mlade”

1. ANIMACIJA – TKO? ŠTO? ZAŠTO?

Razmjena iskustava: Stanje na terenu
Međusobno upoznavanje
Interaktivna radionica na temu: Animirati – Tko? Što? Zašto?
Motivacija i očekivanja

2. IDENTITET ANIMATORA

Kršćanski identitet animatora
Antropološki identitet animatora
Vrijednosti u životu i radu animatora

3. MJESTO I PRIPADNOST ANIMATORA U ZAJEDNICI

Animator kao poslanje
Važnost zajednice
Uloga i područje djelovanja animatora u zajednici

4. VJEŠTINE/SPOSOBNOSTI ANIMATORA ZA RAD U GRUPI

Organizacijske sposobnosti
Grupna dinamika: Problem motivacije i ustrajnosti
Zainteresiranost za grupu
Vođenje grupe
Animatorski bonton

5. DUHOVNA DIMENZIJA ANIMATORA

Molitva i duhovnost
Animator u susretu s Isusom
Poziv na služenje