Church

Logotip i geslo

Prema Pravilniku organizacije Susreta hrvatske katoličke mladeži, proveden je natječaj za izradu logotipa susreta. Na natječaj je do 23. lipnja 2015. prijavljeno više od trideset radova koji su pregledani i ocijenjeni od strane posebno izabrane komisije, sastavljene od predstavnika Ureda za mlade HBK, Nadbiskupije Đakovačko-osječke i struke. Prvu nagradu osvojila je Maja Vidović iz Donje Kupčine, Sisačka biskupija. Nakon objave rezultata, logotip je predan na doradu dizajnerskom studiju Mit iz Osijeka.


 

SHKM2017 logotip
 

Značenje logotipa

Susret hrvatske katoličke mladeži održava se 29. i 30. travnja 2017. godine u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji u gradu Vukovaru, pod geslom Krist, nada naša (1 Tim 1,1). Želja nam je kroz logotip poruku nade prenijeti mladima koje pozivamo na ovaj susret, nade koja po Kristu ulazi u živote nas kao pojedinaca i kao zajednice.

Logotip sadrži tri ključna elementa: križ, golubicu i siluetu vukovarskog vodotornja. Križ je središnji simbol kršćanstva, u križu kršćanin prepoznaje znak Kristove muke ali isto tako i put prema uskrsnoj nadi. Na taj način križ u ovome logotipu obuhvaća i značenje koje je grad Vukovar imao i ima za našu domovinu, simbol stradanja ali i simbol nade u trenucima koji se čine beznadnim.

Simbol golubice izabran je iz dva razloga. U prvome redu golubica simbolizira mir koji je u svakom vremenu potreban čovjeku, mir zbog kojega je Vukovar i podnio svoju žrtvu. Vrijeme mira ujedno je i vrijeme nade u kojemu čovjek može oživjeti svoju sadašnjost i planirati svoju budućnost. Drugi razlog za izbor simbola golubice u logotipu je poznati arheološki nalaz Vučedolske „golubice“, jedan od simbola Vukovara i vukovarskog kraja. Golubica u logotipu ne zadržava karakterističnu formu kao metaforu Vučedolskog nalaza, ali preuzima i nosi onu simboliku koju znak golubice prenosi svojom simbolikom.

Treći element je silueta vukovarskoga vodotornja koji simbolizira postojanost i u najtežim trenucima kroz koje je prolazio grad Vukovar sa svojim stanovnicima kao i cijela naša domovina. Vukovarski vodotoranj nadaleko je poznat simbol grada Vukovara kojim se u logotipu htjelo dati uočljivi i prepoznatljivi identitet i poveznicu sa gradom domaćinom ovoga susreta.

Boje logotipa su plava, bijela, crvena i žuta, boje prisutne na zastavi i grbu grada Vukovara. Boje su uzete i zbog svog simboličkog značenja. Plava kao boja neba i rijeka Dunava i Vuke koje protječu kroz Vukovar. Bijela boja mladenačke i vjerničke radosti; crvena kao boja mučeništva kroz koje je prošao grad Vukovar i njegovi stanovnici, te žuta odnosno zlatna kao boja uskrsne proslave i Kristove pobjede, budući da se susret održava u uskrsnome vremenu.

Logo i njegove aplikacije funkcioniraju kao samostalni ili kao kompozicijski subjekti. Same aplikacije loga u suvremenim medijima izrazit će se animacijama i kolorizmom. Na materijalima će se logotip aplicirati koloristički kao i u negativu. Logotip će poslužiti i kao temelj za cjelokupni vizualni i koloristički identitet ovoga susreta.

Tumačenje gesla

Krist, nada naša (1 Tim 1,1)


Za Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru, odabrano je geslo „Krist, nada naša“ (1 Tim1,1).

U izboru gesla, Organizacijski odbor vodio se željom da u aktualnom trenutku mladima koji će doći na ovaj susret, pruži poruku s kojom se mogu poistovjetiti. Željeli smo povezati ono što je vodilo generaciju Vukovarskih branitelja kao i mnoge druge značajne osobe iz povijesti grada Vukovara i naše nadbiskupije sa suvremenom generacijom mladih ljudi.

Za mladoga čovjeka u svakom povijesnom trenutku nada u budućnost i bolje sutra je osnovni pokretač njihovoga djelovanja. Na poseban način želimo povezati današnju generaciju mladih, njihova nadanja i nastojanja, njihove ideale s nadanjima i nastojanjima generacije koja je sudjelovala u obrani grada Vukovara. I tada, kao i danas, nad budućnost mladih ljudi nadvile su se sumnje i poteškoće. Tada su to bila ratna stradanja, a danas je to nesigurnost za egzistenciju i osjećaj bespomoćnosti pred mnogovrsnim problemima koji su zahvatili naše društvo.

Ovim susretom želimo probuditi nadu koja živi u mladom čovjeku i potaknuti ih na djelovanje i proaktivnost kroz koju oni sami mogu mijenjati najrazličitije negativne društvene fenomene. Na taj način mogu postati stvaran čimbenik pozitivnih promjena, kao što je generacija vukovarskih branitelja bila čimbenik promjene u modernoj hrvatskoj povijesti. No, mi želimo našu nadu temeljiti u Kristu, jer je On jedini jamac stvarne nade za svijet.

U Kristovu evanđelju, u Njegovu predanju na križu i u uskrsnuću, kršćanin prepoznaje nadu koja često ide „protiv svake nade“ (Rim 4,18). Upravo je ta snaga i nada bila potrebna Vukovaru i Vukovarcima u vrijeme domovinskoga rata i isto tako je potrebna danas i gradu Vukovaru kao i cijeloj našoj domovini. Kršćanska se nada ne zaustavlja samo u pasivnom promatranju i iščekivanju, nego svoju puninu doživljava u djelatnoj ljubavi. Stoga je namjera organizatora da kroz različite aktivnosti u pripremi i izvođenju ovoga susreta, potaknu, napose mlade, na takvo življenje nade koja se daje i mijenja i svijet i čovjeka.