03 06 zahvalni volonteri vu1

Zahvalni susret s volonterima u Vukovaru

Prvi zahvalni susret za volontere SHKM-a održan je u Vukovaru za vukovarski, vinkovački, otočki, županjski i drenovački dekanat.

03 06 zahvalni volonteri vu1
03 06 zahvalni volonteri vu4
03 06 zahvalni volonteri vu5
03 06 zahvalni volonteri vu6
03 06 zahvalni volonteri vu7
03 06 zahvalni volonteri vu8
Dsc 0170
Dsc 0171
Dsc 0172
Dsc 0173
Dsc 0174
Dsc 0175
Dsc 0176
Dsc 0177
Dsc 0178
Dsc 0179
Dsc 0180
Dsc 0181
Dsc 0183
Dsc 0185
Dsc 0186
Dsc 0187
Dsc 0188
Dsc 0189
Dsc 0190
Dsc 0191
Dsc 0193
Dsc 0196
Dsc 0198
Dsc 0199
Dsc 0201
Dsc 0202
Dsc 0203
Dsc 0204
Dsc 0207
Dsc 0208
Dsc 0209
Dsc 0210
Dsc 0211
Dsc 0212
Dsc 0216
Dsc 0219
Dsc 0227
Dsc 0228
Dsc 0229
Dsc 0230
Dsc 0234
Dsc 0237
Dsc 0239
Dsc 0240
Dsc 0241
Dsc 0249
Dsc 0250
Dsc 0251
Dsc 0254
Dsc 0255
Dsc 0257
Dsc 0258
Dsc 0259
Dsc 0260
Dsc 0261
Dsc 0262
Dsc 0264
Dsc 0267
Dsc 0268
Dsc 0269
Dsc 0270