P1310827

Duhovna obnova koordinatora i volontera SHKM-a

Pater Ivan Ike Mandurić pred punom dvoranom koordinatora i volontera SHKM-a, održao je duhovnu obnovu kao pripremu za sve zadatke koji se nalaze pred njima uoči Susreta u Vukovaru.

P1310827
P1310828
P1310830
P1310833
P1310834
P1310826
P1310837
P1310839
P1310841
P1310842
P1310850
P1310851
P1310853
P1310854
P1310855
P1310863
P1310868
P1310871
P1310872
P1310873
P1310875
P1310876
P1310883
P1310891
P1310902
P1310908
P1310909
P1310916
P1310923
P1310925
P1310932
P1310935
P1310939
P1310946
P1310957
P1310958
P1310960
P1310966
P1310970
P1310894