Svjetski dan mladih u Panami, 2019.

Ovdje se nalaze plan i cijena putovanja, te uvjeti rezervacije.

Panama_2019.pdf